Uvjeti poslovanja internetske trgovine Lulaloo

1. Opći uvjeti

1.1. Informacije o uvjetima

Ovaj dokument određuje uvjete i odredbe korištenja ovih internetskih stranica te uvjete kupovine proizvoda i usluga na ovoj internetskoj stranici („Uvjeti i odredbe“).

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Uvjeta i odredbi prihvaća se i Lulaloo način povrata proizvoda.

Prije početka procesa Lulaloo internetske narudžbe, tj. kupovine, potrebno je pažljivo pročitati ove Uvjete i odredbe te se s njima upoznati.

Ovu internetsku stranicu uređuje tvrtka LUVALLY d.o.o., sa sjedištem na adresi Zeleni vijenac 30,10360 Sesvete, registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod br. MBS 081166959 , OIB 72931044630 (u daljnjem tekstu: „tvrtka LUVALLY“), telefonski broj kontakt centra +385 1 4641 781.

Tvrtka LUVALLY pruža interaktivnu uslugu na internetskim stranicama na domeni lulaloo.eu.

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internetske stranice“ u ovim Uvjetima i odredbama podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene lulaloo.eu

Tvrtka LUVALLY zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Ipak, Tvrtka LUVALLY će pristupiti izmjeni ovih Uvjeta i odredbi samo u slučaju prijeke potrebe radi usklađivanja istih s propisima Republike Hrvatske, u slučaju promjene internih operativnih zahtjeva društva LUVALLY d.o.o. te u slučajevima zahtjeva za poboljšanje pružanja usluga odnosno u slučaju zahtjeva za povećanom učinkovitošću online narudžbi.

Sve izmjene ovih Uvjeta i odredbi će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo kakve izmjene ovih Uvjeta i odredbi bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici. Ukoliko kupac ne dostavi u LUVALLY prigovor na promjenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu narudžbu, smatrati će se da je prihvatio izmijenjene Uvjete i odredbe.

Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini.

Ovi Uvjeti i odredbe propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane kupaca.

Nakon obavljene registracije na ovim internetskim stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Registrirani je korisnik osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

LUVALLY zadržava pravo, u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

1.2. Definicije

Korisnik – Posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode. Registrirani korisnik – registrirani posjetitelj internetskih stranica koji ne obavlja kupovinu.

Kupac – kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe ili nazove Lulaloo kontakt centar te narudžbu izvrši putem telefona.

Prodavač – tvrtka LUVALLY d.o.o., Zeleni vijenac 30, 10360 Sesvete, OIB 72931044630.

Narudžba – Lulaloo obrazac koji popunjava kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Uvjetima i odredbama. Kupac može putem telefona zatražiti da narudžbu kreira Lulaloo kontakt centar .

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i tvrtke LUVALLY, u skladu s ovim Uvjetima i odredbama koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

1.3. Informacije o LULALOO internetskoj trgovini

Na ovim internetskim stranicama nastojimo osigurati točnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, te ažurnost prilikom promjena cijena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ako bi nastale poteškoće utjecale na status narudžbe, svakako ćemo o tome obavijestiti bez odgađanja.

1.4. Pravo intelektualnog vlasništva

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama lulaloo.eu u potpunosti je i isključivo vlasništvo tvrtke LUVALLY. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka tvrtke LUVALLY d.o.o. nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Ime „LULALOO“ i odgovarajući grafički prikaz također su zaštitni znakovi tvrtke LUVALLY d.o.o. i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

1.5. Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Registrirani korisnik i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Tvrtka LUVALLY d.o.o., kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Registriranog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom tvrtke LUVALLY d.o.o. odnosno njezinih zaposlenika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Registrirani korisnik, izričito potvrđuje da tvrtka LUVALLY d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrirani korisnik.

Niti u kojem slučaju LUVALLY d.o.o., ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/Registrirani korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Kupac/Registrirani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica Lulaloo, internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Tvrtka LUVALLY nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registriranog korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane LUVALLY d.o.o., Kupcu/Registriranom korisniku neće biti uskraćena propisima zajamčena prava kao niti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa LUVALLY d.o.o.

1.6. Obrada osobnih podataka

Registracijom na lulaloo.eu dajem suglasnost da tvrtka LUVALLY d.o.o. i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Uvjete o zaštiti osobnih podataka moguće je pročitati ovdje: Obavijest o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

Lulaloo internetska trgovina koristi „kolačiće“ tijekom postupka kupovine kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje.

Sve stranice Lulaloo internetske trgovine na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (zaporka, plaćanje putem interneta…) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje standardna je tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmjenu podataka između korisnikova preglednika i stranica Lulaloo internetske trgovine.

1.7. Sigurnost i zaštita podataka

Tvrtka LUVALLY osigurat će korisniku privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na svojoj internetskoj stranici lulaloo.eu u skladu s uvjetima o zaštiti osobnih podataka koje je moguće pročitati ovdje: Obavijest o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

Prilikom registracije u Lulaloo internetsku trgovinu putem lulaloo.eu korisnik treba kreirati zaporku koju mora zadržati samo za sebe i ne smije dijeliti s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Veza između stranice i korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Tvrtka LUVALLY ne želi preko ovih internetskih stranica primati informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom internetske kupovine. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalju tvrtki LUVALLY tretirat će se kao nepovjerljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala tvrtki LUVALLY, Kupac daje tvrtki LUVALLY neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da tvrtka LUVALLY može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, tvrtka LUVALLY neće objaviti ime Kupca/Registriranog korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registriranog korisnika za korištenje njegova imena; ili (b) prethodno obavijesti Kupca/Registriranog korisnika da će materijali ili druge informacije poslane na određeni dio ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s imenom kupca; ili (c) je obvezna to učiniti po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registriranog korisnika ne smatra se povjerljivom. Ako određene internetske stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će tvrtka LUVALLY tretirati kao povjerljive, ta će činjenica biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Registrirani korisnik daje tvrtki LUVALLY pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. Više informacija u Izjavi o povjerljivosti podataka tvrtke LUVALLY možete pročitati ovdje: Obavijest o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetskih stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internetskih stranica tvrtka LUVALLY ovlaštena je isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

1.8. Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internetske trgovine – obratiti pažnju na sljedeće pojedinosti:

  • Boja proizvoda na fotografiji na internetskim stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti. Fotografije i slike isključivo su informativne.
  • Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog naznačenog na internetskim stranicama.
  • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da tvrtka LUVALLY ne može isporučiti narudžbu djelomično ili u potpunosti.
  • Tvrtka LUVALLY pokušat će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama Lulaloo, posebno u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga.
  • Tvrtka LUVALLY ne odgovara za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom ažuriranja stranica i promjena cijena.
  • Ukoliko se radi o takvoj pogrešci koja bitno utječe na kupčevu odluku o narudžbi, kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe koji otkaz ili izmjena mora biti dostavljena odmah po pregledu narudžbe i bez odgode.

1.9. Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Tvrtka LUVALLY zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, tvrtka LUVALLY kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, tvrtka LUVALLY zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine.

2. Narudžba

2.1. Registracija

Za registraciju na Lulaloo internetskoj trgovini, potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac/Registrirani korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupovine. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka unesenih prilikom registracije ili kupovine, preporučujemo što prije ažurirati korisnički račun. Proces prijave:

Registracija na ovoj internetskoj stranici moguća je kreiranjem korisničkog računa. Potrebne informacije dostupne su u dijelu „Moj račun”.

Korisničko sučelje vodi kroz proces registracije. Nakon registracije slijedi poruka e-pošte s podacima o korisničkom računu. Tvrtka LUVALLY zadržava pravo poništiti korisničke račune koji su neaktivni dulje vrijeme.

2.2. Narudžba

Narudžba proizvoda može se izvršiti telefonom ili elektronskim putem.

Telefonska narudžba

Proizvodi se naručuju pozivom u Lulaloo kontakt centar na broj 01/4641 781. Kupac nabroji željene proizvode i količinu te prateće usluge koje želi naručiti. Za kupca Lulaloo kontakt centar kreira narudžbu te je zajedno s poveznicom za plaćanje prosljeđuje elektronskom poštom kupcu .

Kupac vrši provjeru narudžbe, te korištenjem poslane poveznice izvršava elektronsko plaćanje.

Narudžba elektronskim putem

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Pritiskom tipke „Dodaj“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces naplate. Tada će kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena.

Ako naručeni proizvodi nisu dostupni kupac će biti kontaktiran od strane Lulaloo kontakt centra u roku od 4 radna dana nakon što je kupac kreirao narudžbu nakon koje je zaprimio e-mail s potvrdom da je narudžba uspješno kreirana . Ugovor se smatra zaključenim nakon što je Kupac naručio određene proizvode odnosno izvršio plaćanje.

Tvrtka LUVALLY nastojat će dostaviti sve proizvode koje je kupac naručio, ali zadržava pravo odbiti nalog u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obveze znatno otežano. Ako tvrtka LUVALLY odbije nalog, kupac će o tome biti obaviješten u roku od 4 radna dana nakon potvrde zaprimanja narudžbe. Ugovor se smatra važećim nakon što je roba plaćena.

Tvrtka LUVALLY nastojat će osigurati dostupnost svih naručenih proizvoda.

2.3. Plaćanje

Plaćanje se vrši  putem interneta, odnosno karticama, putem linka za plaćanje, općom uplatnicom/Internet bankarstvom ili pouzećem. Za kupovinu u Lulaloo internetskoj trgovini moguće je koristiti sljedeće debitne i kreditne kartice: 

Zagrebačka banka –  jednokratno – Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron

                                       – obročno – 2-24 rate – MasterCard, Visa, Visa Electron

                                         ( minimalni iznos za obročnu otplatu iznosi 500,00kn )

                            PBZ – jednokratno – Maestro, MasterCard, Visa, American Express

                                      – obročno – 2-6 rata – American Express, Maestro, Visa Inspire

                                        ( minimalni iznos za obročnu otplatu iznosi 500,00 kn )

     Erste Card Club – jednokratno – Diners Club, Discover

                                        Obročno – 2-12 rata – Diners Club ( minimalni iznos – 500,00 kn )

Uplata putem direktne bankovne transakcije – podaci:

LUVALLY d.o.o.

Zeleni vijenac 30, 10360 Sesvete

IBAN: HR6023600001102685396  – Zagrebačka banka

*u opis plaćanja navedi broj narudžbe

2.4. Cijena

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i uključuju PDV. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja i objavljenim na internetskim stranicama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Tvrtka LUVALLY d.o.o. nastojat će da cijene navedene u narudžbi budu točne, međutim, može doći do pogreške.

U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda ili usluge, tvrtka LUVALLY omogućit će Kupcu odustajanje od kupovine odnosno potvrdu nove, promijenjene cijene.

 

3. Dostava

3.1. Općenito

Tvrtka LUVALLY ne izvršava uslugu dostave, već za nju, sukladno ugovoru, uslugu pruža ugovorena dostavna služba GLS. Tvrtka LUVALLY zadržava pravo sklapanja ugovora s različitim dostavnim službama pod uvjetom da kvaliteta usluge dostave ostaje jednaka Lulaloo standardima.

Dostava za sve proizvode je besplatna.

Lulaloo zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su van kontrole Lulaloo, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave. Naručeni proizvodi dostavljaju se na adresu navedenu prilikom kreiranja narudžbe. Prilaz domu mora biti slobodan, u suprotnom se dostava vrši do najbliže točke na kojoj je moguć istovar. Dostavljač nije obvezan unijeti proizvode do ulaza u stan ukoliko se radi o zgradi.

Dostava se obavlja na kopnenom području Republike Hrvatske te isključivo na otoke povezane trajektnim linijama ili mostom.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

Okvirni rok isporuke je 2-5 radnih dana, osim za proizvode po narudžbi i personalizirane proizvode ( 10 – 15 radnih dana ). Nedjelje, blagdani i ostali neradni dani kao i dan kada je zaprimljena narudžba, te nepotpuna ili netočna adresa kupca ne računaju se u rok dostave.
Dostava se vrši putem dostavne službe GLS. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi. Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u prijevozu ne može oštetiti. Potrebno je imati na umu da je odgovornost kupca sljedeća: Na adresi navedenoj u narudžbi potrebno je osigurati prisutnost osobe za preuzimanje proizvoda. Dostavna će služba pokušati dostaviti proizvode dva puta. Također, važno je osigurati neometan pristup dostavnoj adresi.
Prilikom isporuke, kupac bi trebao provjeriti stanje pakiranja i točnost isporučenih brojeva paketa. Kupac će biti zatražen potpisati potvrdu preuzimanja koja potvrđuje da je dostava isporučena, broj isporučenih paketa i da su proizvodi dostavljeni bez vidljivih oštećenja pakiranja te da je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako se dostava ne može realizirati zbog nedovoljnog prilaza ili pristupa dostavnoj adresi ili u slučaju da na dostavnoj adresi nema nikoga za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na adresi, već će dostavna služba ponovno pokušati dostaviti robu. Ako kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za dostavu ili putem naznačenog kontaktnog broja, tvrtka LUVALLY nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

 Ako niti druga dostava ne uspije, proizvodi će biti vraćeni tvrtki LUVALLY, a narudžba kupca bit će otkazana. U tom slučaju kupac ima pravo tražiti povrat iznosa za proizvode, dok kupac snosi troškove povrata proizvoda.

Za povrat, kupac je dužan kontaktirati Lulaloo službu za korisnike slanjem poruke e-pošte  na [email protected] ili pozivom na broj telefona 01/4641 781 (od 9:00 do 15:00 pon.-pet.) . U svakom slučaju, nakon poziva na broj telefona, zahtjev za povratom potrebno je poslati i e-poštom [email protected]

3.2. Ograničenja kod dostave

Ako zbog nepotpunih informacija o dostavnoj adresi ili neomogućenom pristupu usluga dostave neće biti moguća, ista će se obustaviti, proizvodi će se vratiti, a kupac će o istome biti obaviješten.

Dostava se može obustaviti i zbog razloga više sile poput, primjerice, zatvorene prometnice uslijed vjetra, prekid trajektnih linija i sl. U tom će slučaju tvrtka LUVALLY dati sve od sebe kako bi pravovremeno kontaktirala kupca i dogovorila alternativni termin dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u prijevozu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i nedostatke, te upisati nedostatke na dostavnicu. Proizvodi su osigurani od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

3.3. Ugovaranje dostave

Kupac je isključivo odgovoran za osiguravanje mogućeg prihvaćanja isporuke na dostavnoj adresi i, ako nije osobno dostupan za prihvaćanje, mora osigurati prisutnost odrasle osobe na dostavnoj adresi. Dostavljači neće dostaviti, isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju.

Potrebno je da kupac u što kraćem roku obavijesti trgovca o mogućim poteškoćama oko preuzimanja dostave. Tvrtka LUVALLY neće biti odgovorna za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat bilo kakvog propusta kupca.
Proizvodi koji nedostaju bit će ponovno naručeni i naknadno dostavljeni besplatno. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi bit će vraćeni  te također naknadno besplatno dostavljeni.
Kod naknadno primijećene nepravilnosti, kupac mora trgovca u razumnom vremenu od primitka isporuke a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenima u propisima, obavijestiti o bilo kakvim oštećenjima ili odstupanjima.

Ako kupac odbije potpisati potvrdu preuzimanja, dostava će biti zabilježena kao odbijena.
Kada su proizvodi isporučeni kupcu ili osobi koja je zaprimila isporuku, kupac postaje vlasnikom tih proizvoda i odgovoran je za bilo kakva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

4. Povrat i zamjene

4.1. Pravila povrata i zamjene

Uvjeti pravila povrata i zamjene odnose se na sve proizvode kupljene putem Lulaloo internetske trgovine.

 Za povrat proizvoda zbog promjene mišljenja, kupac snosi troškove povrata proizvoda.
Tvrtka LUVALLY snosi troškove prijevoza povrata proizvoda samo ako je proizvod neispravan ili oštećen, te ako je isporučen drugi proizvod, a ne onaj koji je kupac naveo u narudžbenici.

Lulaloo proizvod može biti vraćen unutar 365 dana od kupovine ( osim personaliziranih i proizvoda po narudžbi ) bez objašnjenja, a kupac može dobiti povrat novca za kupljeni proizvod ako priloži originalni račun i ako je proizvod nekorišten i u originalnom pakiranju.

Više o pravilima povrata i zamjena vidjeti ovdje: Lulaloo pravila povrata

Pravilima povrata kupljenih Lulaloo proizvoda omogućujemo kupcima, za slučaj da im kupljeni proizvod iz bilo kojeg razloga ne odgovara, uz račun i originalno pakiranje, povrat proizvoda bez dodatnog objašnjavanja uz povrat punog plaćenog iznosa.

U slučaju da je proizvod plaćen obročno, zadržavamo pravo umanjenja ukupnog iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira opcija obročnog plaćanja.

4.2. Otkazivanje narudžbe

Otkazivanje narudžbe nije moguće za proizvode po narudžbi kao niti za personalizirane proizvode.

4.3. Povrat proizvoda unutar 14 dana

Pored prava definiranih ovim Uvjetima i odredbama, prema pravilima EU Direktive, kupac ima pravo otkazati i vratiti narudžbu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja.

Prava su navedena na poveznici: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hr.htm

U slučaju reklamacije, kupac je dužan uputiti reklamaciju tvrtki LUVALLY na jedan od ponuđenih načina:

– e-poštom koristeći internetski obrazac na Lulaloo internetskoj stranici Obrazac za povrat narudžbe internetske trgovine.

– slanjem popunjenog obrasca za povrat narudžbe internetske trgovine na adresu tvrtke LUVALLY.

Mi u tvrtki LUVALLY ponosni smo na način rješavanja reklamacija te pozivamo kupce da se prvo uvijek obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

Kupcu će biti odgovoreno u zakonskom roku, a sukladno važećim LUVALLY pravilima.

Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te ostalim primjenjivim propisima. Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.

To znači da u slučaju problema tijekom internetske kupovine unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), prigovor je moguće podnijeti na gornjoj poveznici.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a.